Jesteśmy zaprzyjaźnioną grupą pasjonatów historii, którzy swój wolny czas poświęcają zgłębianiu dziejów Warszawy: jej świetności lat przedwojennych, poprzez walkę obronną we wrześniu 1939 roku, ciężkie lata okupacji, zryw powstańczy aż do okresu stalinizmu, pełnego represji i zakłamania. Przedstawiając postaci i wydarzenia tamtego czasu, poprzez uliczne akcje, wystawy plenerowe, widowiska ukazujemy historię żywą i trójwymiarową, która stanowić ma uzupełnienie dla słowa pisanego. Celem naszym jest stałe rozbudzanie zainteresowania Warszawą, jej historią i losami jej mieszkańców. Podziękowania za pomysł i grafiki dla Michała Wituły oraz Grzegorza Dźwigały za wejście strony w życie. Specjalne wyrazy wdzięczności kierujemy do Piotra Siczka za przygotowanie „lokalu konspiracyjnego” oraz galerii „metamorfozy”.

Pod adresem wsh.szaniec@wp.pl czekamy na Twoje refleksje, historie lub wspomnienia Twoich bliskich, związane z okresem, który nas wszystkich pasjonuje.
Powrót